Teenused

Meie teenused

Küsimus teilt, lahendus meilt

Üldehituse ja eriosade omanikujärelevalve

Teede-ja sillaehituse omanikujärelevalve

Ehitusalane konsultatsioon

Projektijuhtimine/Tellija esindamine

Elektritööde omanikujärelevalve

Elektritööd

Majandustegevuse registri teated

 • Omanikujärelevalve: EEO004334
 • Hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem
 • Sisekliima tagamise süsteem
 • Üldehituslik ehitamine
 • Teeehitus ja -korrashoid
 • Sillaehitus ja -korrashoid
 • Ehitamine: EEH012960
 • Hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem
 • Sisekliima tagamise süsteem
 • Üldehituslik ehitamine
 • Elektritööd:EL-130-23
 • Elektritöö juhtimine
 • Käidukorraldamine
 • Omanikujärelevalve ja tehniline nõustamine